ŠOKANTNA ISPOVIJED SKOJEVCA – PRIZNAJE DA JE OSOBNO ORGANIZIRAO MASOVNE LIKVIDACIJE MUŠKARACA ŽENA I DJECE U SLOVENIJI, DIO ŽRTAVA PRONAĐEN KOD BORLA

Zdenko Zavadlav

   Šokantna ispovijed Zdenka Zavadlava 2003 god., kada je imao (79) bivšeg zamjenika načelnika OZNE, za područje Maribora, o masovnim ubojstvima Hrvata 1945. u Sloveniji. Iako je javno priznao zločin a nekoliko stotina žrtava tog zločina pronađeno, nikada protiv njega nije podignuta optužnica!

Klikni ”sviđa mi se” podrži komunistickizlocini.net

“U blizini jama mo­rali su se svući dogola. Među njima je bila i jedna izuzetno lijepa djevojka. Knojevci su ih po pet vodili do jame i strijeljali, a posebna grupa ih je poslije zakapala. I ta mlada dje­vojka je nestala u jami. Serijsko strijeljanje se nastavilo. Tada sam se prvi put u sebi za­pitao kamo smo to otišli s našim skojevstvom, partizanstvom i kakvo je to oslobođe­nje?! A onda opet konjak iz boce. Knojevci koji su ubijali bili su već poprilično pijani”.

NAREĐENO NAM JE SA VRHA DA UBIJAMO

Tko je Zdenko Zavadlav – skojevac, partizan, obavještajac, IB-ovac. Zdenko Zavadlav rođen je 1924. u Šoštanju. Njegov otac i majka bili su emi­granti iz Italije (otac iz Gorizije, a majka iz Trsta). I otac mu je politički djelovao te bio član Komunističke partije. Zavadlav je kao mladić 1942. godine otišao u partizane, a prije toga su ga Talijani kao skojevca zatvarali u Goriziji, Trstu i Rimu. Odmah nakon dolaska u partizane ušao je u tzv. VOS (Slovenska sig­urnosno obavještajna služba, op.a.). Prvo je radio na otkrivanju petokolonaša, a po osnivanju OZNA-e u kolovozu 1944. postao je njen pripadnik. Do svibnja 1945. obnašao je dužnost pomoćnika prvog odsjeka OZNA-e za Štajersku. Od svibnja 1945. do kolovoza iste godine bio je referent u OZNA-i Maribora, a nakon toga do svibnja 1946. zamjenik šefa mariborske OZNA-e. Potom je imen­ovan zamjenikom načelnika OZNA-e za šire mariborsko područje. Zdenko Zavadlav, zamjenik načelnika OZNA-a za šire podru­čje Maribora u vrijeme kad je u tom dijelu Slovenije bilo izvršeno više masovnih ubojstava sudioni­ka Križnoga puta i Bleiburga, u svojoj ispovijesti otkriva da je i osobno organizirao masovne likvidacije kod Areha na Pohoiju. S bivšim “oznašem” Zavadlavom obavljen je 2003. god., intervju u njegovu stanu u Bilećanskoj ulici u Ljubljani, a povod je bio tada najnovije otkriće stotina kostura u masovnoj grobnici kod Borla, za koje naš su­govornik tvrdi da pripadaju Hrvatima.

Što kao bivši pripadnik OZNA-e zna­te o novootkrivenom masovnom stratištu kod Borla?

Na tom su mjestu u svibnju 1945., na­kon što je rat već bio završio, poubijani Hr­vati koji su uspjeli pobjeći iz kolona Križnog puta, ali su poslije uhvaćeni i predani 3. ar­miji Jugoslavenske vojske.

VI, kao tadašnji zamjenik načelnika OZNA-e za šire područje Maribora, kamo pripada i Borl, niste bili uključeni u te li­kvidacije?

Mi iz slovenske OZNA-e i KNOJ-a ubijali smo slovenske domobrane, a kada bismo uhvatili Hrvate, predavali smo ih 3. armiji. Ta­da je baš u dvorcu Borl bilo zapovjedništvo 3. armije Jugoslavenske vojske, koja je ondje došla nakon oslobođenja. U rovovima oko dvorca ubijali su hrvatske domobrane, ustaše i civile – žene, djecu, starce… To su uglavnom bi­li ljudi koji su se probijali prema austrijskoj granici, a nisu bili uključeni u Križni put. On­dje je ubijeno nekoliko tisuća ljudi.

Uloga Sime Dubajića

No, i vas, odnosno slovensku OZNA-u i KNOJ tereti se za ubijanje ne samo Slo­venaca, nego i Hrvata, Nijemaca, Srba…?

Ne isključujem da je i toga bilo u tom po­slijeratnom košmaru. Ali vam moram odati jednu tajnu: imali smo dogovor da svatko ubija svoje. Mi Slovenci svoje, a Hrvati i Srbi svoje. Primje­rice, na Kočevskom rogu mi smo pobili svo­je slovenske domobrane, a Srbi predvođeni Simom Dubajićem pobili su veću grupu nedićevaca i ljotićevaca.

A tko je onda na Kočevskom rogu po­bio Hrvale?

Bila je to skupina na ćelu sa Simom Du­bajićem. inače, naša podjela za masovne egze­kucije izgledala je ovako: 1. armija pokrivala je područje Celja, 2. armija područje Gorenjske, 3. armija Bleiburg, a 4. armija Kočevski rog.

Više o pokolju Hrvata na Kočevskom rogu u člancima:

KOČEVSKI ROG-NAREDIO SAM BACANJE TROTILA (EKSPLOZIVA) U JAME NAPUNJENE DESECIMA TISUĆA HRVATA DA TKO NE IZAĐE VAN! (Priznao zločin, žrtve pronađene a nije procesuiran)https://komunistickizlocini.net/2015/10/06/svjedocenje-partizanskog-majora-sime-dubajica-o-masovnom-pokolju-oko-30-000-hrvata-u-kocevskom-rogu-od-strane-partizana-u-kome-je-i-sam-ucestvovao/

U KOČEVSKOM ROGU OPET NOVO STRATIŠTE, PRONAĐENO PREKO 100 DJECE OD 15 DO 17 GODINA OD UKUPNO 250 TIJELA (Gotovo svi su civili)https://komunistickizlocini.net/2020/08/30/u-kocevskom-rogu-opet-novo-stratiste-pronadeno-preko-100-djece-od-15-do-17-godina-od-ukupno-250-tijela-gotovo-svi-su-civili/

U JEDNOJ OD MNOGOBROJNIH JAMA NA KOČEVSKOM ROGU PRONAĐENO JOŠ 35 UBIJENIH HRVATA I HRVATICAhttps://komunistickizlocini.net/2020/07/12/u-jednoj-od-mnogobrojnih-jama-na-kocevskom-rogu-pronadeno-jos-35-ubijenih-hrvata-i-hrvatica/

Imate li snage javno progovoriti o po­koljima koje ste kao tadašnji visoki du­žnosnik OZNA-e osobno organizirali i u njima sudjelovali?

Rupe od metaka

Ja sam o tome već govorio, pa su me na­zivali i prijetili mi, a na mene je u moj stan pucano iz kalašnjikova i jedva sam preživio. No, kako god taj dio naše povijesti bio ružan, odlučio sam o tome govoriti. Star sam i nije me briga više za ono što bi mi se moglo do­goditi. Neka se istina zna.

Ubojice su pile konjak

Rat je već bio završen, kako ste mogli masovno ubijati ljude, i to bez suđenja?

Naredba je stigla s vrha, a zna se gdje je bio vrh. Rečeno nam je: “Neprijatelja ubijati bez suđenja jer revolucija još traje”!

Kakva revolucija?

Rekli su nam da je rat bio prva faza re­volucije, a ono poslije rata druga faza.

Jeste li se ikada zabrinuli zbog ono­ga što radite i koja vas je od masovnih egzekucija posebno potresla?

Da. Ona kod Areha na Pohorju. Po na­redbi mog pretpostavljenog, načelnika OZNA-a Vladimira Rafaela Majhena, morao sam osobno organizirati i nadzirati masovni pokolj ljudi. Pripadnici mariborskog KNOJ-a po danu su iskopali jame, a noću smo ljude iz mariborskog zatvora vezane žicom ukrca­li na kamione i krenuli prema Pohorju. Nije nam bilo svejedno, pa smo, kako bismo se ohrabrili, putem ispijali veće količine konja­ka. Kad smo stigli u šumu, blizu iskopanih jama, ljude smo iskrcali iz kamiona i poveli do stratišta, a budući da je među zarobljeni­cima bilo puno Nijemaca, knojevci su im za­povjedili da putem pjevaju “Deutschland, Deutschland iiber alles!” U blizini jama mo­rali su se svući dogola. Medu njima je bila i jedna izuzetno lijepa djevojka. Knojevci su ih po pet vodili do jame i strijeljali, a posebna grupa ih je poslije zakapala. I ta mlada dje­vojka je nestala u jami. Serijsko strijeljanje se nastavilo. Tada sam se prvi put u sebi za­pitao kamo smo to otišli s našim skojevstvom, partizanstvom i kakvo je to oslobođe­nje?! A onda opet konjak iz boce. Knojevci koji su ubijali bili su već poprilično pijani.

Vi osobno niste ubijali?

Ne. Rekao sam već da sam po svojoj funkci­ji u OZNA-i bio organizator i nadzornik svega

Okrutne partizanke na konjima

U mariborski logor, gdje ste stolova­li, slijevale su se kolone s tisućama zaro­bljenika. Jesu li tamo ostajali ili ste ih odmah izručivati 3. armiji?

Uglavnom su odmah odvođeni u kolona­ma u dva pravca: prema Macelju i prema Borlu, a putem su ubijani. Posebnu okru­tnost pokazala je grupa partizanki koje su u logor dojahale na konjima. Jedna od njih prepoznala je liječnika iz logora Jasenovac. Stavila ga je uza zid i mučila, pucajući mu oko glave. Potom gaje, zajedno s njegovom obitelji, odvela u koloni koja se kretala pre­ma Macelju u Hrvatskoj, gdje je također ve­liko grobište.

Gdje ste završili nakon 2. svjetskog rata?

U Beogradu, gdje sam radio kao klasični obavještajac, a pokrivao sam Italiju. Naši obavještajci slali bi mi otamo izvješća koja sam analizirao, a potom po primjerak pro­sljeđivao Rankoviću i Titu. Imali smo svog obavještajca i pri samoj Svetoj Stolici u Vati­kanu.

Kajanje i isprika

Što sada radite?

U mirovini sam i pišem knjige, a moji ra­tni drugovi koji su još živi i koji su zajedno sa mnom sudjelovali u svom tom zlu dolaze i govore: “Prestani, Zdeno, s tim!” Obećao sam da im neću objaviti imena, pa su se ma­lo smirili.

Peče li vas savjest i kajete li se na kraju svega?

Nitko normalan ne može biti ravno­dušan prema svemu tome, pa ni ja. Tješim se da je ratno ludilo bilo krivo za sve. Ljudski je reći istinu, pokajati se i ispričati za sva zlo­djela. Zato sam se i učlanio u slovensko Društvo za otkrivanje i obilježavanje maso­vnih grobišta. Otkrit ćemo sve prešućene grobove, obilježiti ih i tako odati dužno poštovanje svim tim nedužnim žrtvama.

Uredništvo/komunistickizlocini.net

11 comments

 1. PRAVDO BOŽJA, OSVETI ME!
  Iznad Maclja ponoć bila, oblak skrio mjesec, zvijezde.
  Sablasnoga sred mrtvila bijele sjene neke jezde.
  Šeta l’ šumom svijet duhova, vara li te razum zdravi?
  Jesu l’ sjene priča snova, je l’ ti mašta kule pravi?
  Čuješ pucnje gromovite, zemlja stenje, podrhtaje,
  Oj strahote jezovite, danak sudnji reć bi, da je.
  Uzbiba se Macelj cio, zemlje ždrijelo riknu dosti,
  Vulkan gnjevni provalio, uskrsnule ljudske kosti.

  Tisuć’ kosti’, sto put više, tisuć’ grla, strašnih krika,
  Macelj šumu preplaviše hrabre vojske bojovnika.
  Ljepote li svakolike: Hercegovci, Dalmati’ni,
  Junačine kršne Like, Slavonci i Istranini
  I Zagorci i Prigorci, Bosanci i Podravljani
  Hrvatice majke momci, rodu na dar odabrani.
  Svećenici, Kristu vjerni, s pukom nikli s pukom mrli,
  Riječi meke, dobri, smjerni, ruka stado bratski grli.

  Oko gleda, uho sluša, divni borci u red stali
  I ko jedno srce, duša, gromoglasno ponavljali:
  ”Zaklinjem se moćnom Bogu da ću slušat Poglavnika,
  Krvlju branit Zemlju svoju, biti Domu štit i dika.
  Dokle živim duša će mi izgarat ko baklje plamen,
  Domovino, blago sve mi, tebe ljubim, vijekom, amen.”
  Vrijeme stalo. Mjesec zasja, časkom bjegnu pomrčina.
  Macljom jeknu ”Lijepa naša” sveta pjesma od davnina.

  Tisuć’ ruku, tisuć’ grla, digoše se k Nebu gore.
  Slušaj brate, usta vrla Gospodaru žića zbore:
  ”O, Svesilni, de pogledaj, vapiju ti roblja glasi!
  Umaknuti pravdi ne daj, od ljage nam ime spasi.
  Nikom nismo krivi bili nit’ željesmo tuđu mrvu.
  Hrvat topli zaklon dao strancu, bogcu, mravu, crvu…
  Branili smo prag otaca, vatru, pepel svog ognjišta,
  Naredbu ti sveđ štovali – Ne poželi bližnjeg, ništa:

  Njeg’va kuća, njiva, žena, konj, magare, tvoje nije.
  Časni zakon svih vremena – opomena iz Biblije.
  Junački nam pradjedovi poštenje u dušu vrgli,
  Hrvatstvom nam čelo slovi, stijeg s barjaka nismo strgli.
  Reci, Bože, gdje je sada boja crven bijela plava
  S koje vojska naša strada? Gdje je Doma našeg slava?
  Zar znak grešne petokrake nad Hrvatskom da nam stoji,
  Da Hrvatu kopa rake, da krvavu sudbu kroji?

  Domovinu ovi tama, ajme, Bože, Bože velji,
  Skopaše nam tisuć’ jama bezbožnici mučitelji:
  Valjevec, Šbrek, Brodar, Smrečki, i Draganić i Vinceljak.
  Fizir, Krivak i Strmečki, Herceg, Koret, grozni Leljak…
  Krvava im lica, ruke, pokoljenje kletvu prima,
  Hrvatskog će borca muke pravdu tražit vjekovima.
  Oj dušmane, hladni kamu, dođi, vidi mučilišta,
  Povijest ti na stupa sramu broji žrtve i grobišta.

  Na koljena, vražje sluge, izdajnici roda, vjere,
  Čekaju vas kazne duge, vatri pakla nema mjere.
  Pokajanje, suza gorka, kutak će vam Neba spravit,
  Krista radi prostit ćemo, al’ nikada zaboravit.
  Strašne jame, hude jame, čiji li vas izum stvori,
  Sred sablasne noći tame da se duh za pravdu bori?
  Zar boginje klete ruka žrtveniku grotlo sazda,
  Da ju bolnih sred jauka Hrvat krvlju poji vazda?
  Zar je plaća domoljublja podla smrt i bezdno mrko,
  Zar još trubi vraga trublja da je ‘pas’ bez duše crko?”

  Utihnulo tisuć’ grla, nad Macljom gle, sviće zora,
  Vojska silna gdje no mrla, zemlja vječno stenjat mora.
  Kost Hrvata pravdu žudi, groblje oca, križ i ime.
  Noću i sad vrište ljudi: ”PRAVDO BOŽJA, OSVETI ME!”

  Marija Dubravac Brisbane

  Sviđa mi se

 2. O putovanju Slovenijom pješice,pričao mi je moj pok,ćaća,kojega je na ramenima kao dite nosio moj pok.did Ivan.Svaki put pričajući i opisujući taj put pok.ćaća gušio bi se u suzama jer mu je stariji brat Peko ostao na tom području a za Grob mu ni danas neznamo!Znam ga samo iz ćaćinih priča i prolivenih suza a samo je Branio svoju Domovinu!Eto zato su mi Svete sve Žrtve iz ovog Vrimena!

  Sviđa mi se

  • Ma nije samo Mesic k… k… i Josipovic, nego svi iz vlade iz devedesetih i dan danas, Prevareni smo po Yu Generalu i njegovoj krvnickoj udbaskoj vladi Jedno obecivali a drugo pisali i dodvarali se cetnicima . Zato su odma poslije Oluje dali oprost krvnicima i pozvali natrag , a koga su pitali od nasih Generala i Branitelja Ne nego su poceli odma progoni koji trajaju jos i danas ,Mi nemamo Hrvatsku samo ime iza kojeg se sakrivaju krvnici kopilad udbasa parazita i cetnika Pa oni danas vladaju kaljaju nam sveto ime Hrvatska Trebali su staviti nova Yu uz njihiovu rogu razapetu na stranacki Grb a povjesni nam zabranise, Jadna smo mi nacija ,

   Sviđa mi se

  • Slike govore vise nego rijeci. Steta bi bilo da se toga gospodina pokajnika ne snimi. Trebalo bi za tu svrhu kontaktirati vrijednoga gospodina Romana Leljaka.

   Sviđa mi se

   • Snimljeno je ali nije objavljeno u Hrvatskoj. Smjenjen je danas pokojni glavni urednik dokumentarnog programa HTV Mikuljan. Slovenska TV je nekoliko puta to prikazivala.

    Sviđa mi se

Odgovori na Anonimno Otkaži odgovor

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s