PARTIZANI MARKA JOZAKA PRIKOVALI NA BUKVU I ŽIVOM ZGULILI KOŽU (Partizan ubio svog sina što je bio u domobranima, svjedočanstvo)

Zastrašujuće svjedočanstvo

Svjedočanstvo: MARIJAN (MARKA) CVITANOVIĆ, rođen 21.5.1924.g. u Budušićima, Novi Travnik.

“Bio sam uvršten na službu u tzv. Kuprešku bojnu u Travniku. Bojnik je bio Ivan Dujmović, a satnik Ivan Bajkić. Branili smo Travnik kada su ga napadali partizani. U listopadu 1944.g. krhotina granate ranila me u desnu nogu. Iz Travnika sam se povukao u Zenicu i dospio u željezničku bojnu. Bojnik je bio Drago Zličarić, a satnik Vilim Elegović. Borili smo se oko Zenice pa zatim Busovače i onda smo oslobodili Travnik. To je već bio otprilike početak 1945.g. Vodile su se velike borbe. Prigodom tih borbi partizani su uhvatili stražara Marka Jozaka, prikovali ga na bukvu i živom zgulili kožu. Sve su to vidjeli civili koji su nam kasnije o tome pričali.

Doniraj za rad povijesno obrazovne web stranice Komunistički zločini

Ukoliko želite pomoći rad povijesno obrazovne web stranice Komunistički zločini to možete uraditi ovdje na opciji doniraj. Hvala

10,00 EUR

Drugi put smo se povukli iz Travnika u Busovaču, gdje su borbe trajale desetak dana. Mi zbog tih borbi nismo mogli ni hranu dobivati. U ovim borbama zarobili smo oko 70 partizana i pošto smo od njih oduzeli oružje, pustili smo ih da idu kud žele. Odatle smo otišli u Zenicu i s vojskom koja je dolazila iz Sarajeva pošli prema Slavonskom Brodu. Ali nismo mogli mirno ići jer su nas usputno napadali partizani s kojima smo morali voditi borbe. Skupina u kojoj sam se nalazio povlačila se prema Okučanima, ali nismo išli pravolinijski prema Zagrebu. Bili smo u Kapeli pa u Čazmi, zatim smo premješteni u Karlovac. Odatle smo stigli u Mariju Bistricu, Rogatec, Celje, Slovenjgradec, Dravograd, te preko mosta na Dravi na Bleiburško polje.

Na poljani kod Bleiburga vodili su se pregovori između Engleza, partizana i hrvatske vojske. Netko je javio da je poginuo general Sudar. Tu je bilo veoma mnogo hrvatske vojske a bilo je mnogo i civila. Pošto se predala jedna domobranska jedinica, ostali smo bez sredstava međusobne veze. Kad smo se popeli na kosu, vidjeli smo da je tijekom noći bačeno mnogo raketa za osvjetljavanje poljane. Po poljani su pucali i Englezi i partizani. U jednom trenutku zapovjeđeno je da se prekine pucanje jer se vode pregovori, ali Englezi su nas prevarili – kad je hrvatska vojska odložila oružje, počeli su pucati iz topova i drugog oružja i pobili puno naših ljudi. Tu je poginuo i moj brat Pero, rođen 1922.g.

Sve je ovo trajalo čitavu noć. Časnika nije ni bilo među nama, ne znam kamo su otišli, tako da je od zapovjednika koji su ostali s nama najviši čin bio zastavnik. Jedan od njih je rekao: “Vi ostanite tu, a ja idem vidjeti što se događa. Ako se ne vratim, idite kamo koji zna”. Međutim vratio se i predajući svoj pištolj rekao i nama da se predamo, jer rat je završen. Ipak, neka svatko odluči za sebe.

Sišli smo u dolinu i vidjeli mrtve ljude koji su u ovom pucanju ubijeni. Među nas su došli partizani i odmah ubijali svakog tko je imao dužu kosu. Nisu govorili zašto ubijaju one s dužom kosom. Međutim, neki od partizana govorili su: “Vidi ovog, on je ubio mog oca” i odmah bi ga ubili. Bilo nam je jasno da se uopće nije radilo ni o kakvom prepoznavanju i ni o kakvom prethodno izvršenom zločinu i svaki je od nas strepio da netko neće i nas “prepoznati”. Ne znam koliko je ljudi tu ubijeno.

Kad smo kao zarobljenici prolazili kroz selo, neki od stražara koji su stajali sa strane pitali su našu pratnju: Koliko ćeš mi ih dati da ih ubijem, pa kad bi pratitelj pokazao rukom ‘odavde’, stražar sa strane odvajao je taj dio, odveo na livadu i pobio. Nama su branili da to gledamo, ali smo odmah čuli višekratno pucanje koje se moglo odnositi samo na ubijanje odvojenih ljudi.

U logoru u Dravogradu partizani su sa svakoga od nas skidali bolju odjeću i obuću, koju je dotad tko uspio sačuvati i davali nam svoju staru i poderanu, a nekima nisu ništa ni davali. Tako sam i ja ostao bos i tako sam išao kroz Hrvatsku. U logoru u Novskoj ljudi su svake noći umirali od gladi, a civili su ih morali ukopavati. Bili smo bez hrane i vode. Isto tako bili smo i gladni i žedni idući u koloni pa smo ulijetali u pojedine kuće tražeći nešto da se okrijepimo, a pratitelji su pucali na nas. U jednom mjestu, nisam zapamtio kojem, jedan me je civil sa strane pozvao da mi da vode, a kad sam mu počeo prilaziti, on je zapucao na me. Ali i bez toga, mi smo za čitavo vrijeme bili u neprekidnoj smrtnoj opasnosti jer je pratnja povremeno odvajala dio kolone i bez milosti ubijala. Jednog su zarobljenika ubili u trenutku kad mu je neka žena davala mlijeko pa je od njega potekla krv izmiješana s mlijekom. Bilo je opasno izdvajati se iz kolone i zaostajati jer su svi takvi na licu mjesta poubijani. Neki od nas bili su toliko iznemogli da su ih jači vodili i pomagali im da idu dalje samo da ne bi ostali.

Kad smo ulazili u Veliku Goricu, dvojica ljudi sa strane kolone udarali su nas sohama po glavi i leđima, dok nas je jedna partizanka udarala “štangom” (željezna šipka). Ali, ni to im nije bilo dosta. Sutra ujutro došli su dvojica partizanskih časnika i naredili nam da legnemo, a oni su jašući na konjima gazili po nama.

Iz Velike Gorice stigli smo u Sisak. I dalje nismo dobivali hranu pa smo bili iznemogli, a Anto Slipac zanijemio je od gladi. S nama su još bili: Stojan Begić, Marko Vrebac, Marko Franjga, Ivica Pavić, Jure Jelušić, Alojz Dujmović, Fabijan Topalović, Pero i Ivo Sapina. U Sisku sam bio svjedokom velike prijevare zbog koje su mnogi platili glavom. Naime, partizanski časnici rekli su da se ustašama i gestapovcima priznaje borba, dobit će suhu hranu i ići kući, dok će domobrani služiti sedam godina. Zbog toga su ljudi razmišljali: ” Tko je lud da služi sedam godina, bolje je da se prijavimo kao ustaše i da idemo kući”. Tako su se mnogi odvojili, iako nisu bili ustaše. Ivica Pavić podigao je obje ruke i rekao: “Bio sam i ustaša i gestapo”. Na to mu je partizanski časnik ustvrdio: “Ti ćeš sigurno prvi kući”. Istovremeno je Ivica i za mene rekao da sam bio ustaša, ali ja sam to porekao: neka služim ne sedam nego sedamnaest ako je pošteno. One koji su se prijavili kao ustaše odmah su otjerali na drugi kraj, iza neke uvale na kojoj se nalazio vrbik. Ja sam vidio Antu Slipca, Stojana Begića, Ivicu Pavića i druge koji su bili okrenuti licem prema meni, dok su mi partizani naoružani automatima bili okrenuti leđima pa me nisu mogli vidjeti. Zarobljenicima je naređeno da kopaju rupe, a partizani su ih iz automata sve pobili i oborili u rupe koje su prethodno iskopali. Iza te skupine išla je druga. U jednom trenutku jedan partizan se okrenuo, vidio me i shvatio da sam vidio sve što se dogodilo pa me je pokušao uhvatiti. Ja sam se uspio sakriti pod neke daske i nisu me pronašli. Ovdje su nam tobože davali hranu, a ona se sastojala u tome da su nam rekli da svaki može naići pored vreća brašna i uzeti u ruku kukuruzno brašno. Nije bilo nikakve mogućnosti da bi se na bilo kakav način priredilo za jelo, a bili smo i previše gladni pa smo brašno jednostavno stavljali u usta. Jedan od partizanskih časnika koji su tu bili rekao je: “Još je svašta ostalo među njima”.

Iz Siska smo premješteni u Kutinu. Od mojih poznanika bili su Marko Vrebac, Tadija Kajić i Marko Babić Bralo. I oni su bili izvedeni, ali su uspjeli pobjeći i stigli su nas u koloni. Marko Babić Bralin imao je dokumente i njemačko odlikovanje. To su mu pronašli u Slavonskom Brodu i bacili ga u Savu. Za Marka Vrebca znam da jedno jutro nije osvanuo u logoru, a nije se vratio kući.

Ovdje sam vidio da je neki partizan ubio svog sina zato što je bio u hrvatskoj vojsci – zato što je bio u “neprijateljskoj vojsci”. Jedan drugi partizan pronašao je medu zarobljenicima svog brata i odveo ga u partizansko zapovjedništvo, ali ne znam što je bilo s njim.

Mislim da je bio lipanj 1945.g. kad sam bio u logoru u Pakracu i od nekog civila dobio dva klipa kukuruza, što je u tom trenutku bio velik i značajan dobitak. Iza toga sam bio u Daruvaru. I iz tog vremena sjećam se da su nas ne samo tukli u koloni, već da su izvodili pojedince i jednostavno ih ubijali. Isto tako ubijali su svakog tko je pao i nije mogao dalje ići.

U Bosanski Brod prešlo nas je veoma malo – ostali su nestali na razne načine. Tu su nas prvi put popisali. Nakon toga su nas prozivali i oni koje su prozvali izdvojili su se na jednu stranu. Tada su im rekli: “Vi ste bili u domobranstvu od 1941.g., niste se uspjeli prebaciti u partizane, ići ćete u OZN-u”. Zatim su ih negdje odveli i nisu se više vratili. Među njima je bio i Božo Palavra iz Gladnika, i još neki. Nas ostale prevezli su u Derventu u otvorenim vagonima. Na stanici je bilo mnogo civila koji su prebacili skretnicu na slijepi kolosijek. Tražili su dopuštenje da nam mogu dati hranu.

Idući pored vagona, podijelili su nam juhu i drugu hranu kao i jabuke. I tek su tada pustili da vlak može poći. Kad smo stigli u Zenicu, ja sam dospio u veliki zatvor, gdje sam proveo 2-3 dana. Kad su nas izveli vani, došli su neki Srbi i Muslimani i izdvajali pojedince ne znam po čemu odnosno kao da ih poznaju, iako ih stvarno nisu poznavali. Odvedeni su i više se nisu vratili.

U Travniku sam bio u “crnoj kući” ( zatvoru ). Tu su nas ispitivali, ali i tukli. Ja sam uvijek davao istovjetnu izjavu. Ostao sam otprilike do sredine kolovoza 1945.g. i onda sam pušten kući.”

Izvori: Stipo Slipac. Bili su zaboravljeni, Travnik, 1999.

Uredništvo/komunistickizlocini.net

One comment

 1. IN DOMINE SPERAVI !Ant. Iustus Dóminus * et iustítiam diléxit.
  Psalmus 10 [9]
  10:2 In Dómino confído: quómodo dícitis ánimæ meæ: * Tránsmigra in montem sicut passer?
  10:3 Quóniam ecce peccatóres intendérunt arcum, paravérunt sagíttas suas in pháretra, * ut sagíttent in obscúro rectos corde.
  10:4 Quóniam quæ perfecísti, destruxérunt: * iustus autem quid fecit?
  10:5 Dóminus in templo sancto suo, * Dóminus in cælo sedes eius.
  10:5 Óculi eius in páuperem respíciunt: * pálpebræ eius intérrogant fílios hóminum.
  10:6 Dóminus intérrogat iustum et ímpium: * qui autem díligit iniquitátem, odit ánimam suam.
  10:7 Pluet super peccatóres láqueos: * ignis, et sulphur, et spíritus procellárum pars cálicis eórum.
  10:8 Quóniam iustus Dóminus, et iustítias diléxit: * æquitátem vidit vultus eius.
  V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
  R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

  Ant. Iustus Dóminus et iustítiam diléxit.
  14
  Ant. The Lord is just * and He hath loved justice.
  Psalm 10 [9]
  10:2 In the Lord I put my trust: how then do you say to my soul: * Get thee away from hence to the mountain, like a sparrow?
  10:3 For, lo, the wicked have bent their bow: they have prepared their arrows in the quiver, * to shoot in the dark the upright of heart.
  10:4 For they have destroyed the things which thou hast made: * but what has the just man done?
  10:5 The Lord is in his holy temple, * the Lord’s throne is in heaven.
  10:5 His eyes look on the poor man: * his eyelids examine the sons of men.
  10:6 The Lord trieth the just and the wicked: * but he that loveth iniquity, hateth his own soul.
  10:7 He shall rain snares upon sinners: * fire and brimstone, and storms of winds, shall be the portion of their cup.
  10:8 For the Lord is just, and hath loved justice: * his countenance hath beheld righteousness.
  V. Glory be to the Father, and to the Son, * and to the Holy Ghost.
  R. As it was in the beginning, is now, * and ever shall be, world without end. Amen.

  Ant. The Lord is just and He hath loved justice.
  Top Next
  V. Ipse liberávit me de láqueo venántium.
  R. Et a verbo áspero.
  15
  V. For he hath delivered me from the snare of the hunters.
  R. And from the sharp word.
  Top Next
  Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum: advéniat regnum tuum: fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie: et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris:
  V. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
  R. Sed líbera nos a malo.
  Absolutio. Exáudi, Dómine Iesu Christe, preces servórum tuórum, et miserére nobis: Qui cum Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen.
  16
  Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
  V. And lead us not into temptation:
  R. But deliver us from evil.
  Absolution. O Lord Jesus Christ, graciously hear the prayers of Thy servants, and have mercy upon us, Who livest and reignest with the Father, and the Holy Ghost, ever world without end. Amen.
  Top Next

  V. Iube, Dómine, benedícere.
  Benedictio. Ille nos benedícat, qui sine fine vivit et regnat. Amen.

  Lectio 1
  De Epístola secúnda beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios
  2 Cor 6:1-10
  1 Adiuvántes autem exhortámur ne in vácuum grátiam Dei recipiátis.
  2 Ait enim: Témpore accépto exaudívi te, et in die salútis adiúvi te. Ecce nunc tempus acceptábile, ecce nunc dies salútis.
  3 Némini dantes ullam offensiónem, ut non vituperétur ministérium nostrum:
  4 Sed in ómnibus exhibeámus nosmetípsos sicut Dei minístros in multa patiéntia, in tribulatiónibus, in necessitátibus, in angústiis,
  5 In plagis, in carcéribus, in seditiónibus, in labóribus, in vigíliis, in ieiúniis,
  6 In castitáte, in sciéntia, in longanimitáte, in suavitáte, in Spíritu Sancto, in caritáte non ficta,
  7 In verbo veritátis, in virtúte Dei, per arma iustítiæ a dextris et a sinístris,
  8 Per glóriam, et ignobilitátem, per infámiam, et bonam famam: ut seductóres, et veráces, sicut qui ignóti, et cógniti:
  9 Quasi moriéntes, et ecce vívimus: ut castigáti, et non mortificáti:
  10 Quasi tristes, semper autem gaudéntes: sicut egéntes, multos autem locupletántes: tamquam nihil habéntes, et ómnia possidéntes.
  V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
  R. Deo grátias.

  R. Ecce nunc tempus acceptábile, ecce nunc dies salútis: commendémus nosmetípsos in multa patiéntia, in ieiúniis multis,
  * Per arma iustítiæ virtútis Dei.
  V. In ómnibus exhibeámus nosmetípsos sicut Dei minístros, in multa patiéntia, in ieiúniis multis.
  R. Per arma iustítiæ virtútis Dei.
  17

  V. Grant, Lord, a blessing.
  Benediction. May His blessing be upon us who doth live and reign for ever. Amen.

  Reading 1
  Lesson from the second letter of St. Paul the Apostle to the Corinthians
  2 Cor 6:1-10
  1 And we helping do exhort you, that you receive not the grace of God in vain.
  2 For he saith: In an accepted time have I heard thee; and in the day of salvation have I helped thee. Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation.
  3 Giving no offence to any man, that our ministry be not blamed:
  4 But in all things let us exhibit ourselves as the ministers of God, in much patience, in tribulation, in necessities, in distresses,
  5 In stripes, in prisons, in seditions, in labours, in watchings, in fastings,
  6 In chastity, in knowledge, in longsuffering, in sweetness, in the Holy Ghost, in charity unfeigned,
  7 In the word of truth, in the power of God; by the armour of justice on the right hand and on the left;
  8 By honour and dishonour, by evil report and good report; as deceivers, and yet true; as unknown, and yet known;
  9 As dying, and behold we live; as chastised, and not killed;
  10 As sorrowful, yet always rejoicing; as needy, yet enriching many; as having nothing, and possessing all things.
  V. But thou, O Lord, have mercy upon us.
  R. Thanks be to God.

  R. Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation: let us approve ourselves in much patience, in much fasting;
  * In the power of God, by the armour of righteousness.
  V. In all things let us approve ourselves as the ministers of God, in much patience, in much fasting.
  R. In the power of God, by the armour of righteousness.
  Top Next
  V. Iube, Dómine, benedícere.
  Benedictio. Divínum auxílium máneat semper nobíscum. Amen.

  Lectio 2
  2 Cor 6:11-16
  11 Os nostrum patet ad vos, o Corínthii; cor nostrum dilatátum est.
  12 Non angustiámini in nobis: angustiámini autem in viscéribus vestris:
  13 Eándem autem habéntes remuneratiónem, tamquam fíliis dico, dilatámini et vos.
  14 Nolíte iugum dúcere cum infidélibus. Quæ enim participátio iustítiæ cum iniquitáte? aut quæ socíetas luci ad ténebras?
  15 Quæ autem convéntio Christi ad Bélial? aut quæ pars fidéli cum infidéli?
  16 Qui autem consénsus templo Dei cum idólis? vos enim estis templum Dei vivi, sicut dicit Deus: Quóniam inhabitábo in illis, et inambulábo inter eos, et ero illórum Deus, et ipsi erunt mihi pópulus.
  2 Cor 7:4-9
  4 Replétus sum consolatióne; superabúndo gáudio in omni tribulatióne nostra.
  5 Nam et cum venissémus in Macedóniam, nullam réquiem hábuit caro nostra, sed omnem tribulatiónem passi sumus: foris pugnæ, intus timóres.
  6 Sed qui consolátur húmiles, consolátus est nos Deus in advéntu Titi.
  7 Non solum autem in advéntu eius, sed étiam in consolatióne, qua consolátus est in vobis, réferens nobis vestrum desidérium, vestrum fletum, vestram æmulatiónem pro me, ita ut magis gaudérem.
  8 Quóniam etsi contristávi vos in epístola, non me pœ́nitet: etsi pœnitéret, videns quod epístola illa (etsi ad horam) vos contristávit,
  9 Nunc gáudeo: non quia contristáti estis, sed quia contristáti estis ad pœniténtiam.
  V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
  R. Deo grátias.

  R. In ieiúnio et flétu orábunt sacerdótes, dicéntes:
  * Parce, Dómine, parce pópulo tuo; et ne des hereditátem tuam in perditiónem.
  V. Inter vestíbulum et altáre plorábunt sacerdótes, dicéntes.
  R. Parce, Dómine, parce pópulo tuo; et ne des hereditátem tuam in perditiónem.
  18
  V. Grant, Lord, a blessing.
  Benediction. God’s most mighty strength alway be His people’s staff and stay. Amen.

  Reading 2
  2 Cor 6:11-16
  11 Our mouth is open to you, O ye Corinthians, our heart is enlarged.
  12 You are not straitened in us, but in your own bowels you are straitened.
  13 But having the same recompense, (I speak as to my children,) be you also enlarged.
  14 Bear not the yoke with unbelievers. For what participation hath justice with injustice? Or what fellowship hath light with darkness?
  15 And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath the faithful with the unbeliever?
  16 And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God; as God saith: I will dwell in them, and walk among them; and I will be their God, and they shall be my people.
  2 Cor 7:4-9
  4 I am filled with comfort: I exceedingly abound with joy in all our tribulation.
  5 For also when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we suffered all tribulation; combats without, fears within.
  6 But God, who comforteth the humble, comforted us by the coming of Titus.
  7 And not by his coming only, but also by the consolation, wherewith he was comforted in you, relating to us your desire, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced the more.
  8 For although I made you sorrowful by my epistle, I do not repent; and if I did repent, seeing that the same epistle (although but for a time) did make you sorrowful;
  9 Now I am glad: not because you were made sorrowful; but because you were made sorrowful unto penance.
  V. But thou, O Lord, have mercy upon us.
  R. Thanks be to God.

  R. The Priests shall pray, with fasting and with weeping, and shall say:
  * Spare, O Lord, spare thy people; and give not thine heritage to destruction.
  V. The Priests shall weep between the porch and the altar, and shall say:
  R. Spare, O Lord, spare thy people; and give not thine heritage to destruction.
  Top Next
  V. Iube, Dómine, benedícere.
  Benedictio. Per evangélica dicta, deleántur nostra delícta. Amen.

  Lectio 3
  Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum
  Matt 4:1-11
  In illo témpore: Ductus est Iesus in desértum a Spíritu, ut tentarétur a diábolo. Et cum ieiunásset quadragínta diébus et quadragínta nóctibus, póstea esúriit. Et réliqua.

  Homilía sancti Gregórii Papæ
  Homilia 16 in Evangelia
  Dubitári a quibúsdam solet, a quo spíritu sit Iesus ductus in desértum, propter hoc quod súbditur: Assúmpsit eum diábolus in sanctam civitátem: et rursum: Assúmpsit eum in montem excélsum valde. Sed vere et absque ulla quæstióne conveniénter accípitur, ut a Sancto Spíritu in desértum ductus credátur: ut illuc eum suus Spíritus dúceret, ubi hunc ad tentándum malígnus spíritus inveníret. Sed ecce cum dícitur Deus homo vel in excélsum montem, vel in sanctam civitátem a diábolo assúmptus, mens réfugit crédere, humánæ hoc audíre aures expavéscunt. Qui tamen non esse incredibília ista cognóscimus, si in illo et ália facta pensámus.
  V. Tu autem, Dómine, miserére nobis.
  R. Deo grátias.

  R. Angelis suis Deus mandávit de te, ut custodiánt te in ómnibus viis tuis:
  * In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
  V. Super áspidem et basilíscum ambulábis, et conculcábis leónem et dracónem.
  R. In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
  V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
  R. In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
  19
  V. Grant, Lord, a blessing.
  Benediction. May the Gospel’s glorious word Cleansing to our souls afford. Amen.

  Reading 3
  From the Holy Gospel according to Matthew
  Matt 4:1-11
  In that time, Jesus was led by the spirit into the desert, to be tempted by the devil. And when he had fasted forty days and forty nights, afterwards he was hungry. And so on.

  Homily by Pope St. Gregory the Great.
  16th on the Gospels
  Some persons are accustomed to question what Spirit it was of which Jesus was led up into the wilderness, on account of the words a little farther on Then the devil taketh Him up into the holy city and again The devil taketh Him up into an exceeding high mountain. But in truth, and without any searching, we may very fitly take it that we are to believe it was the Holy Ghost Who led Him up into the wilderness; His own Spirit led Him where the evil spirit found Him to tempt Him. When however it is said that He, God and man, was taken up by the devil either into an exceeding high mountain or into the holy city, the mind shrinketh from believing, and the ears of man tingle to hear it. Yet these things we know not to be incredible, when we consider certain other things concerning Him.
  V. But thou, O Lord, have mercy upon us.
  R. Thanks be to God.

  R. God hath given His Angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.
  * They shall bear thee up in their hands, lest haply thou dash thy foot against a stone.
  V. Thou shalt tread upon the adder and the cockatrice, the lion also, and the dragon shalt thou trample under feet.
  R. They shall bear thee up in their hands, lest haply thou dash thy foot against a stone.
  V. Glory be to the Father, and to the Son, * and to the Holy Ghost.
  R. They shall bear thee up in their hands, lest haply thou dash thy foot against a stone.
  Reliqua omittuntur, nisi Laudes separandæ sint.
  Skip the rest, unless praying Lauds separately.
  Top Next
  Oratio {ex Proprio de Tempore}
  V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
  R. Et clamor meus ad te véniat.
  Orémus.
  Deus, qui Ecclésiam tuam ánnua quadragesimáli observatióne puríficas: præsta famíliæ tuæ; ut, quod a te obtinére abstinéndo nítitur, hoc bonis opéribus exsequátur.
  Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
  R. Amen.
  21
  Prayer {from the Proper of the season}
  V. O Lord, hear my prayer.
  R. And let my cry come unto thee.
  Let us pray.
  O God, Who dost every year purge thy Church by the Fast of Forty Days, grant unto this thy family, that what things soever they strive to obtain at thy hand by abstaining from meats, they may ever turn to profit by good works.
  Through Jesus Christ, thy Son our Lord, Who liveth and reigneth with thee, in the unity of the Holy Ghost, God, world without end.
  R. Amen.
  Top Next
  Conclusio
  V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
  R. Et clamor meus ad te véniat.
  V. Benedicámus Dómino.
  R. Deo grátias.
  V. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
  R. Amen.
  22
  Conclusion
  V. O Lord, hear my prayer.
  R. And let my cry come unto thee.
  V. Let us bless the Lord.
  R. Thanks be to God.
  V. May the souls of the faithful, through the mercy of God, rest in peace.
  R. Amen.

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s